Dùng quy nạp chứng minh mệnh đề chứa biến (P( n ) ) đúng với mọi số tự nhiên n >= p ( (p ) là một số tự nhiên). Ở bước 2 ta giả thiết mệnh đề (P( n ) ) đúng với (n = k ). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 4980 Nhận biết

Dùng quy nạp chứng minh mệnh đề chứa biến \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số tự nhiên $n \ge p$ (\(p\) là một số tự nhiên). Ở bước 2 ta giả thiết mệnh đề \(P\left( n \right)\) đúng với \(n = k\). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.