Khi sử dụng phương pháp quy nạp để chứng minh mệnh đề chứa biến (P( n ) ) đúng với mọi số tự nhiên n >= p ( (p ) là một số tự nhiên), ta tiến hành hai bước: ( bullet ) Bước 1, kiểm tra mệnh đề (P( n ) ) đúng với (n = p. ) ( bullet ) Bước 2, giả thiết mệnh đề (P( n ) ) đúng với số tự nhiên bất kỳ (n = k >= p ) và phải chứng minh rằng nó cũng đúng với (n = k + 1. ) Trong hai bước trên:


Câu 4981 Thông hiểu

Khi sử dụng phương pháp quy nạp để chứng minh mệnh đề chứa biến \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số tự nhiên $n \ge p$ (\(p\) là một số tự nhiên), ta tiến hành hai bước:

\( \bullet \) Bước 1, kiểm tra mệnh đề \(P\left( n \right)\) đúng với \(n = p.\)

\( \bullet \) Bước 2, giả thiết mệnh đề \(P\left( n \right)\) đúng với số tự nhiên bất kỳ \(n = k \ge p\) và phải chứng minh rằng nó cũng đúng với \(n = k + 1.\)

Trong hai bước trên:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.