Kí hiệu (k! = k( (k - 1) )...2.1, forall k thuộc ( mathbb(N)^*) ). Với (n thuộc ( mathbb(N)^*) ), đặt ((S_n) = 1.1! + 2.2! + ... + n.n! ). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


Câu 4988 Vận dụng

Kí hiệu \(k! = k\left( {k - 1} \right)...2.1,\forall k \in {\mathbb{N}^*}\). Với \(n \in {\mathbb{N}^*}\), đặt \({S_n} = 1.1! + 2.2! + ... + n.n!\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiểm tra từng đáp án bằng cách thay các giá trị thích hợp của \(n\) vào tính tổng.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.