banner redirect homepage

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để trên ( ( - 1;1) ), hàm số y = ((mx + 6))((2x + m + 1)) nghịch biến.


Câu 49893 Vận dụng

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để trên $\left( { - 1;1} \right)$, hàm số $y = \dfrac{{mx + 6}}{{2x + m + 1}}$ nghịch biến.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm m để hàm số $y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}$ đồng biến, nghịch biến trên khoảng $\left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right)$

- Bước 1: Tính y'.

- Bước 2: Nêu điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến:

+ Hàm số đồng biến trên $\left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right) \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\rm{\;}}&{y' = f'\left( x \right) > 0,\forall x \in \left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right)}\\{}&{ - \dfrac{d}{c} \notin \left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right)}\end{array}} \right.$

+ Hàm số nghịch biến trên $\left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right) \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\rm{\;}}&{y' = f'\left( x \right) < 0,\forall x \in \left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right)}\\{}&{ - \dfrac{d}{c} \notin \left( {\alpha ;\beta {\rm{\;}}} \right)}\end{array}} \right.$

- Bước 3: Kết luận.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.