Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số nguyên dương n thì:


Câu 4999 Vận dụng cao

Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số nguyên dương $n$ thì:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thử một giá trị bất kì của $n$ thỏa mãn $n$ là số nguyên dương và dự đoán kết quả.

Chứng minh kết quả vừa dự đoán là đúng bằng phương pháp quy nạp toán học.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.