Hàm đa thức bậc ba đồng biến trên ( mathbb(R) ) có thể có bảng biến thiên dạng nào dưới đây?


Câu 50021 Nhận biết

Hàm đa thức bậc ba đồng biến trên \(\mathbb{R}\) có thể có bảng biến thiên dạng nào dưới đây?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm đa thức bậc ba) Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.