Tích phân (I = _2^5 ((())(x)) ) có giá trị bằng


Câu 50118 Vận dụng

Tích phân \(I = \int\limits_2^5 {\dfrac{{dx}}{x}} \) có giá trị bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức nguyên hàm số cơ bản \(\int {\dfrac{{dx}}{x} = \ln \left| x \right| + C} \) và công thức tích phân \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  = F\left( b \right) - F\left( a \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.