Tích phân (I = _((pi )(3))^((pi )(2)) ((())((sin x))) ) có giá trị bằng


Câu 50119 Vận dụng

Tích phân \(I = \int\limits_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}} {\dfrac{{dx}}{{\sin x}}} \) có giá trị bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết lại tử số \(1 = {\sin ^2}\dfrac{x}{2} + {\cos ^2}\dfrac{x}{2}\) và mẫu số \(\sin x = 2\sin \dfrac{x}{2}\cos \dfrac{x}{2}\) rồi tính tích phân, sử dụng công thức nguyên hàm hàm lượng giác.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.