Nếu (_( - 2)^0 (( (4 - (e^( -((x)(2))))) ))  = K - 2e ) thì giá trị của (K ) là


Câu 50120 Vận dụng

Nếu \(\int\limits_{ - 2}^0 {\left( {4 - {e^{ -{\frac{x}{2}}}}} \right)dx}  = K - 2e\) thì giá trị của \(K\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức nguyên hàm hàm số mũ \(\int {{e^{ax + b}}dx}  = \dfrac{1}{a}{e^{ax + b}} + C\) và nguyên hàm hàm đa thức.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.