Tích phân (I = _1^2 ((x^5)) ) có giá trị là:


Câu 50123 Thông hiểu

Tích phân \(I = \int\limits_1^2 {{x^5}} dx\) có giá trị là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính nguyên hàm hàm lũy thừa \(\int {{x^\alpha }dx = \dfrac{{{x^{\alpha  + 1}}}}{{\alpha  + 1}} + C} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.