Giá trị của tích phân I = _0^((pi )(2)) (( (((sin )^4)x + ((cos )^4)x) )( (((sin )^6)x + ((cos )^6)x) )) là:


Câu 50131 Vận dụng

Giá trị của tích phân $I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\left( {{{\sin }^4}x + {{\cos }^4}x} \right)\left( {{{\sin }^6}x + {{\cos }^6}x} \right)dx} $ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Biến đổi $\left( {{{\sin }^4}x + {{\cos }^4}x} \right)\left( {{{\sin }^6}x + {{\cos }^6}x} \right)$ làm xuất hiện các hàm số lượng giác cơ bản tính được tích phân.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.