Tìm hai số thực (A,B ) sao cho f(x) = Asin pi x + B, biết rằng (f'(1) = 2 ) và (_0^2 (f(x) = 4) ).


Câu 50132 Vận dụng cao

Tìm hai số thực \(A,B\) sao cho $f(x) = A\sin \pi x + B$, biết rằng \(f'(1) = 2\) và \(\int\limits_0^2 {f(x)dx = 4} \).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Từ các điều kiện \(f'(1) = 2\) và\(\int\limits_0^2 {f(x)dx = 4} \) lập được hai phương trình ẩn \(A,B\)

- Giải các phương trình đó suy ra \(A,B\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.