Giá trị của tích phân _0^(2017pi ) (căn (1 - cos 2x) ) là


Câu 50135 Vận dụng cao

Giá trị của tích phân $\int\limits_0^{2017\pi } {\sqrt {1 - \cos 2x} dx} $ là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhận xét tính chất tuần hoàn của hàm số dưới dấu tích phân, từ đó suy ra \(\int\limits_0^T {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_T^{2T} {f\left( x \right)dx}  = ... = \int\limits_{\left( {n - 1} \right)T}^{nT} {f\left( x \right)dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.