Cho các phát biểu sau: A B 1. Dạ lá sách a/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại 2. Dạ tổ ong b/ Tiết Pespin và HCl để tiêu hóa protein có ở sinh vật và cỏ 3. Dạ múi khế c/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn 4. Dạ cỏ d/ Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật pha cỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ. Hãy ghép cột A với cột B sau cho phù hợp khi nói về dạ dày của động vật nhai lại.


Câu 5045 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

A

B

1. Dạ lá sách

a/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

2. Dạ tổ ong

b/ Tiết Pespin và HCl để tiêu hóa protein có ở sinh vật và cỏ

3. Dạ múi khế

c/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

4. Dạ cỏ

d/ Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật pha cỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ.

Hãy ghép cột A với cột B sau cho phù hợp khi nói về dạ dày của động vật nhai lại.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.