Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nucleotit tương ứng như sau: Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intron 2 Exon 3 Intron 3 Exon 4 90 63 60 120 150 66 66 Số axit amin trong 1 phân tử protein hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là: 


Câu 50564 Vận dụng

Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nucleotit tương ứng như sau:

Exon 1

Intron 1

Exon 2

Intron 2

Exon 3

Intron 3

Exon 4

90

63

60

120

150

66

66

Số axit amin trong 1 phân tử protein hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là: 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Tính số nuclêôtit trong các đoạn exon của mARN
  • Tính số axit amin trong phân tử protein hoàn chính

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.