Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn, tạo giống như sau: (1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. (2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn. (3) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. (4) Lai các dòng thuần chủng với nhau. Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:


Câu 50701 Thông hiểu

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn, tạo giống như sau:

(1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

(2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.

(3) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.

(4) Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.