Một vật có khối lượng (100g ) được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc ((v_0) = 20m/s )

Một vật có khối lượng \(100g\) được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc \({v_0} = 20m/s\)


Câu 50848 Vận dụng

Tính cơ năng của vật lúc bắt đầu ném?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng điểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: ${\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t}$

Xem lời giải


Câu 50847 Vận dụng

Xác định vị trí cao nhất vật đạt được


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng điểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: ${\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t}$

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ${\rm{W}} = const$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.