Một con lắc đơn chiều dài (l = 1,8m ), một đầu gắn với vật khối lượng (200g ). Thẳng phía dưới điểm treo cách điểm treo một đoạn ((l)(2) ) có một cái đinh. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc ((30^0) ) rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi sức cản và ma sát, lấy (g = 10m/(s^2) )

Một con lắc đơn chiều dài \(l = 1,8m\), một đầu gắn với vật khối lượng \(200g\). Thẳng phía dưới điểm treo cách điểm treo một đoạn \(\dfrac{l}{2}\) có một cái đinh. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc \({30^0}\) rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi sức cản và ma sát, lấy \(g = 10m/{s^2}\)


Câu 50851 Vận dụng

Xác định góc hợp bởi dây và phương thẳng đứng sau khi va chạm với đinh?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

+ Sử dụng điểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

Xem lời giải


Câu 50850 Vận dụng

Khi dây treo quay lại vị trí cân bằng thì dây bị đứt. Độ lớn của vận tốc của vật m lúc sắp chạm đất. Biết rằng điểm treo cách mặt đất \(2,3m\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

+ Sử dụng điểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.