Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm A cách mặt đất một khoảng (4m ). Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng (12m/s ). Cho (g = 10m/(s^2) ).

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm A cách mặt đất một khoảng \(4m\). Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng \(12m/s\). Cho \(g = 10m/{s^2}\).


Câu 50855 Vận dụng

Tính độ cao cực đại mà vật có thể đạt được?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Xem lời giải


Câu 50854 Vận dụng

Xác định vận tốc của vật khi được ném?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Xem lời giải


Câu 50853 Vận dụng

Nếu vật được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc bằng \(4m/s\) thì vận tốc của vật khi chạm đất bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.