Từ điểm A của một mặt bàn phẳng nghiêng, người ta thả một vật có khối lượng (m = 0,2kg ) trượt không ma sát với vận tốc ban đầu bằng 0 rơi xuống đất. Cho (AB = 50cm ), (BC = 100cm ), (AD = 130cm ), (g = 10m/(s^2) ). Bỏ qua lực cản không khí. Vận tốc của vật tại điểm B có giá trị là?


Câu 50857 Vận dụng

Từ điểm A của một mặt bàn phẳng nghiêng, người ta thả một vật có khối lượng \(m = 0,2kg\) trượt không ma sát với vận tốc ban đầu bằng 0 rơi xuống đất. Cho \(AB = 50cm\), \(BC = 100cm\), \(AD = 130cm\), \(g = 10m/{s^2}\). Bỏ qua lực cản không khí. Vận tốc của vật tại điểm B có giá trị là?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: ${{\rm{W}}_t} = mgh$

+ Sử dụng biểu thức tính động năng: ${{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}$

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.