banner redirect homepage

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng (9,(6^0) )  dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm  ((t_0) ), vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là (4,(8^0) ) và (3,2pi cm ). Lấy  (g( rm( )) = ( rm( ))10( rm( ))m/(s^2) ). Tốc độ của vật ở thời điểm ((t_0) ) bằng:


Câu 51211 Vận dụng

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng \(9,{6^0}\)  dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm \({t_0}\), vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là \(4,{8^0}\) và \(3,2\pi cm\). Lấy \(g{\rm{ }} = {\rm{ }}10{\rm{ }}m/{s^2}\). Tốc độ của vật ở thời điểm \({t_0}\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng mối liên hệ giữa li độ dài và li độ góc: \(s = l\alpha \)

+ Áp dụng công thức tính vận tốc của con lắc đơn dao động điều hòa: \(v = \sqrt {gl(\alpha _0^2 - {\alpha ^2})} \)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.