banner redirect homepage

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn (l = 650 pm 1( (mm) ) ) thì chu kỳ dao động là (T = 1,62 pm 0,02( s ) ). Lấy (pi  = 3,14 ). Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là:


Câu 51214 Vận dụng

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn \(l = 650 \pm 1\left( {mm} \right)\) thì chu kỳ dao động là \(T = 1,62 \pm 0,02\left( s \right)\). Lấy \(\pi  = 3,14\). Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng lí thuyết về tính giá trị trung bình và sai số trong thực hành thí nghiệm

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.