banner redirect homepage

Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì dao động (T = 4s ). Lấy (g( rm( )) = ( rm( ))10m/(s^2),(pi ^2) = 10 ). Viết phương trình dao động của con lắc biết rằng tại vị thời điểm ban đầu, vật có li độ góc (alpha  = 4,(33.10^( - 3))ra( rm(d)) ) và vận tốc (v = 0,0158m/s ).


Câu 51217 Vận dụng

Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì dao động \(T = 4s\). Lấy \(g{\rm{ }} = {\rm{ }}10m/{s^2},{\pi ^2} = 10\). Viết phương trình dao động của con lắc biết rằng tại vị thời điểm ban đầu, vật có li độ góc \(\alpha  = 4,{33.10^{ - 3}}ra{\rm{d}}\) và vận tốc \(v = 0,0158m/s\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Bước 1: Xác định tần số góc \(\omega \): \(\omega  = \sqrt {\frac{g}{l}}  = \frac{{2\pi }}{T}\)

+ Bước 2: Xác định biên độ góc: \({S_0},{\alpha _0}\)

- Vận dụng mối liên hệ \(s = l\alpha \)

- Áp dụng hệ thức độc lập với thời gian: \(s_0^2 = {s^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\)

+ Bước 3: Xác định pha ban đầu: \(\varphi \)

Tại \(t = 0\): \(\left\{ \begin{array}{l}s = {s_0}{\rm{cos}}\varphi \\v =  - \omega {s_0}\sin \varphi \end{array} \right.\)

+ Bước 4: Viết PTDĐ: \(s = {s_0}{\rm{cos(}}\omega {\rm{t + }}\varphi {\rm{) }}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.