Trong nguyên tử hiđrô, khi êlêctrôn chuyển động trên quỹ đạo (K ) với bán kính  (r_0  =  5,3.10^(-11)m )  thì tốc độ của elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo đó là:


Câu 5135 Vận dụng

Trong nguyên tử hiđrô, khi êlêctrôn chuyển động trên quỹ đạo \(K\) với bán kính  \(r_0  =  5,3.10^{-11}m\)  thì tốc độ của elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đối với chuyển động của electron trong nguyên tử Hidro, lực Culong đóng vai trò là lực hướng tâm

\({F_C} = {F_{ht}} \Leftrightarrow \dfrac{{k{e^2}}}{{r_n^2}} = \dfrac{{mv_n^2}}{{{r_n}}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.