Bước sóng của hai vạch ((H_alpha ) )  và ((H_beta ) )  trong dãy Banme là ((lamda _1) = ( rm( ))656nm ) và ((lamda _2) ; = ( rm( ))486nm ) . Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen


Câu 5148 Vận dụng

Bước sóng của hai vạch \({H_\alpha }\)  và \({H_\beta }\)  trong dãy Banme là \({\lambda _1} = {\rm{ }}656nm\) và \({\lambda _2}\; = {\rm{ }}486nm\) . Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử \({E_{mn}} = {\rm{ }}{E_m} - {\rm{ }}{E_n} = \frac{{hc}}{\lambda }\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.