Trong quang phổ hidro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là (0,1216 10^-6 m ) , bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là (0,3650( rm( )) 10^-6 m ) . Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà hiđrô có thể phát ra:


Câu 5149 Vận dụng

Trong quang phổ hidro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là \(0,1216\mu m\) , bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là \(0,3650{\rm{ }}\mu m\) . Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà hiđrô có thể phát ra:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử  

\({E_{mn}} = {\rm{ }}{E_m} - {\rm{ }}{E_n} = \frac{{hc}}{\lambda }\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.