Cho hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit oleic tác dụng với glixerol. Số lượng chất béo tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Câu 51770 Vận dụng

Cho hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit oleic tác dụng với glixerol. Số lượng chất béo tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cách 1 +) Chia các trường hợp : TH1 chất béo tạo từ một axit => số đồng phân

                                                TH2 chất béo tạo từ 2 axit => số đồng phân

Cách 2: lắp vào công thức tính nhanh 

Xem lời giải

...