Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là


Câu 51794 Thông hiểu

Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...