Trong các chất sau chất tác dụng với NaOH sinh ra ancol là


Câu 51866 Vận dụng

Trong các chất sau chất tác dụng với NaOH sinh ra ancol là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...