Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiên tiến, không biểu hiện ở:


Câu 51983 Nhận biết

Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiên tiến, không biểu hiện ở:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đối lập với ít lao động.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.