Nước có tỉ trọng lương thực thực phẩm cao nhất năm 2010 của các nước ở Bắc Mĩ là:


Câu 51986 Thông hiểu

Nước có tỉ trọng lương thực thực phẩm cao nhất năm 2010 của các nước ở Bắc Mĩ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính tỉ trọng (đơn vị %) của các nước năm 2010.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.