Sông A-ma-dôn là con sông có:


Câu 52025 Thông hiểu

Sông A-ma-dôn là con sông có:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên quan đến chiều rộng của sông.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.