Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 268h. Sau khi điện phân còn lại 100 gam dung dịch NaOH có nồng độ 24%. Nồng độ của dung dịch NaOH trước điện phân là:


Câu 5247 Vận dụng

Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 268h. Sau khi điện phân còn lại 100 gam dung dịch NaOH có nồng độ 24%. Nồng độ của dung dịch NaOH trước điện phân là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quá trình điện phân NaOH thực chất là quá trình điện phân H2O

nelectron trao đổi = 100 mol

m dung dịch ban đầu = 100 + 100.32/4 + 100.2/2 = 1000 gam

=> C%

Xem lời giải

...