Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài được lợi? (1) Cú và chồn cùng hoạt động vào ban đêm và sử dụng chuột làm thức ăn. (2) Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh (3) Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ (4) Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng (5) Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn (6) Cá ép sống bám trên cá lớn


Câu 52596 Thông hiểu

Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài được lợi?

(1) Cú và chồn cùng hoạt động vào ban đêm và sử dụng chuột làm thức ăn.

(2) Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh

(3) Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ

(4) Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng

(5) Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn

(6) Cá ép sống bám trên cá lớn


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...