Có bao nhiêu nhận xét đúng về diễn thế nguyên sinh? (1) Sinh vật đầu tiên phát tán đến môi trường thường là nấm, địa y. (2) Số lượng loài tăng dần, số lượng cá thể từng loài giảm dần. (3) Sự biến đổi xảy ra trên môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống. (4) Kết thúc quá trình diễn thế có thể hình thành quần xã suy thoái.


Câu 52634 Thông hiểu

Có bao nhiêu nhận xét đúng về diễn thế nguyên sinh?

(1) Sinh vật đầu tiên phát tán đến môi trường thường là nấm, địa y.

(2) Số lượng loài tăng dần, số lượng cá thể từng loài giảm dần.

(3) Sự biến đổi xảy ra trên môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống.

(4) Kết thúc quá trình diễn thế có thể hình thành quần xã suy thoái.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.