Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái? (1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. (2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. (3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã. (4) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định. (5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.


Câu 52638 Thông hiểu

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?

(1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

(2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

(4) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

(5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.