Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:


Câu 52876 Thông hiểu

Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tốc độ đô thị thường gắn liền với quá trình phát triển kinh tế.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.