Người châu Âu chiếm tỉ lệ cao ở Ô-xtray-li-a và Niu Di-len là do:


Câu 52972 Vận dụng

Người châu Âu chiếm tỉ lệ cao ở Ô-xtray-li-a và Niu Di-len là do:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hầu hết các nước ở các châu lục đều từng là thuộc địa của người châu Âu.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.