Trong phóng xạ ((beta ^ - ) ) hạt nhân (()_Z^AX ) biến đổi thành hạt nhân (()_(Z')^(A')Y ) thì


Câu 5298 Thông hiểu

Trong phóng xạ \({\beta ^ - }\) hạt nhân \({}_Z^AX\) biến đổi thành hạt nhân \({}_{Z'}^{A'}Y\) thì


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.