Đồng vị (()_(92)^(234)U ) sau một chuỗi phóng xạ (alpha ) và ((beta ^ - ) ) biến đổi thành (()_(82)^(206)Pb ). Số phóng xạ (alpha ) và ((beta ^ - ) ) trong chuỗi là


Câu 5305 Thông hiểu

Đồng vị \({}_{92}^{234}U\) sau một chuỗi phóng xạ \(\alpha \) và \({\beta ^ - }\) biến đổi thành \({}_{82}^{206}Pb\). Số phóng xạ \(\alpha \) và \({\beta ^ - }\) trong chuỗi là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về phóng xạ

+ Phóng xạ \(\alpha \;({}_2^4He)\)

+ Phóng xạ \({\beta ^ - }\;({}_{ - 1}^0e)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.