Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai điện trở thuần R1 = 20 Ω và R2 = 40 Ω mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120 (căn 2 )cos100πt V. Kết luận nào sau đây là không đúng ?


Câu 5329 Vận dụng

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai điện trở thuần R1 = 20 Ω và R2 = 40 Ω mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120\(\sqrt 2 \)cos100πt V. Kết luận nào sau đây là không đúng ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính tổng trở trong mạch: R = R1+R2

+ Áp dụng biểu thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:

\(I{\rm{ }} = \frac{U}{R}\)

+ Áp dụng biểu thức tính cường độ dòng điện cực đại:

\({I_0}{\rm{ }} = \frac{{{U_0}}}{R}\)

+ Sử dụng lí thuyết về độ lệch pha của cường độ dòng điện và điện áp trong mạch chỉ có R

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.