Mắc điện trở (R = 55ôm )vào mạng điện xoay chiều có điện áp (u = 110cos ( (100pi t + pi /2) )(V) ). Nhiệt lượng toả ra ở R trong 10 phút là:


Câu 5330 Vận dụng

Mắc điện trở \(R = 55\Omega \)vào mạng điện xoay chiều có điện áp \(u = 110\cos \left( {100\pi t + \pi /2} \right)(V)\). Nhiệt lượng toả ra ở $R$ trong $10$ phút là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch chỉ có điện trở:

\({I_0} = \frac{{{U_0}}}{R}\)

+ Áp dụng biểu thức tính nhiệt lượng tỏa ra:

\(Q = {I^2}Rt = \dfrac{{I_0^2Rt}}{2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.