Đặt vào hai đầu cuộn cảm (L = 1/pi ) H một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz. Cảm kháng của cuộn cảm là:


Câu 5336 Thông hiểu

Đặt vào hai đầu cuộn cảm \(L = 1/\pi \) H một điện áp xoay chiều $220V – 50Hz$. Cảm kháng của cuộn cảm là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức xác định cảm kháng: \({Z_L} = \omega L = 2\pi fL\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.