Để giữ cho các đồ vật làm từ kim loại nhôm được bền, đẹp thì cần phải  


Câu 53449 Thông hiểu

Để giữ cho các đồ vật làm từ kim loại nhôm được bền, đẹp thì cần phải

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...