Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C = (((((10)^( - 4))))(pi ) )(F). Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 100 (căn (10) ) V thì cường độ dòng điện trong mạch là (căn 2 A ). Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị là:


Câu 5345 Vận dụng

Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C = \(\dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\)(F). Đặt điện áp xoay chiều có tần số $50 Hz$ vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 100 \(\sqrt {10} \) V thì cường độ dòng điện trong mạch là \(\sqrt 2 A\). Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng công thức tính dung khác :

\({Z_C} = \dfrac{1}{{\omega C}}\)

+ Áp dụng hệ thức liên hệ ta được:

\({\left( {\dfrac{{{u_C}}}{{{U_{0C}}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{i}{{{I_0}}}} \right)^2} = 1\)

+ Áp dụng mối liên hệ giữa cường U0 - I0 - ZC:

 \({Z_C} = \dfrac{{{U_0}}}{{{I_0}}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.