Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng của nhôm: 1, Sản xuất, điều chế các kim loại quí hiếm (Au, Pt, Ag). 2, Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray 3, Làm vật liệu chế tạo ôtô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ; 4, Sản xuất thiết bị điện (dây điện điện), trao đổi nhiệt (dụng cụ đun nấu).


Câu 53533 Thông hiểu

Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng của nhôm:

1, Sản xuất, điều chế các kim loại quí hiếm (Au, Pt, Ag).

2, Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray

3, Làm vật liệu chế tạo ôtô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ;

4, Sản xuất thiết bị điện (dây điện điện), trao đổi nhiệt (dụng cụ đun nấu).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...