Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên rừng? 1. Thay thế dần các rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao 2. Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ củi, gỗ cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp 3. Tránh đốt rừng làm nương rẫy 4. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn tự nhiên 5. Xây dựng các nhà máy thủy điện tại các rừng đầu nguồn quan trọng


Câu 53537 Thông hiểu

Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên rừng?

1. Thay thế dần các rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao

2. Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ củi, gỗ cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp

3. Tránh đốt rừng làm nương rẫy

4. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn tự nhiên

5. Xây dựng các nhà máy thủy điện tại các rừng đầu nguồn quan trọng


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.