Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào các biện pháp nào sau đây? 1. Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải. 2. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường. 3. Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh. 4. Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người. 5. Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.


Câu 53539 Thông hiểu

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào các biện pháp nào sau đây?

1. Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải.

2. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.

3. Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.

4. Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

5. Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.