Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất. 2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. 3. Sử dụng thoải mái nguồn nước vì nước là tài nguyên tái sinh. 4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường. 5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.


Câu 53545 Thông hiểu

Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng thoải mái nguồn nước vì nước là tài nguyên tái sinh.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.