banner redirect homepage

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Chu kì của sóng cơ này là (2,5s ). Ở thời điểm t, hình dạng một đoạn của sợi dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử dây cùng nằm trên trục Ox. Tốc độ lan truyền của sóng cơ này là:


Câu 53619 Thông hiểu

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Chu kì của sóng cơ này là \(2,5s\). Ở thời điểm t, hình dạng một đoạn của sợi dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử dây cùng nằm trên trục Ox. Tốc độ lan truyền của sóng cơ này là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đọc đồ thị dao động sóng

+ Khoảng cách giữa hai nút sóng: \(\dfrac{\lambda }{2}\)

+ Áp dụng công thức tính tốc độ lan truyền sóng: \(v = \dfrac{\lambda }{T}\) 

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.